فقط the bad boy علیرضا جون
 
 
 
 • Bodycount

  Bodycount

  Xbox 360
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  N/A
  •  
  •  
  •  
   
 • F1 2011

  F1 2011

  Xbox 360
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  N/A
  •  
   
 • X-Men: Destiny

  X-Men: Destiny

  Xbox 360
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  N/A
  •  
   
 • Medal of Honor

  Medal of Honor

  Xbox 360
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  N/A
  •  
  •  
  •  
   
 • Mafia II

  Mafia II

  Xbox 360
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  N/A
  •  
  •  
  •  
   
 • Homefront

  Homefront

  Xbox 360
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  N/A
  •  
  •  
  •  
   
 • Mortal Kombat

  Mortal Kombat

  Xbox 360
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  N/A
  •  
  •  
  •  
   
 • SOCOM 4: U.S. Navy SEALs

  SOCOM 4: U.S. Navy SEALs

  PS3
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  N/A
  •  
  •  
  •  
   
 • MotorStorm: Apocalypse

  MotorStorm: Apocalypse

  PS3
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  N/A
  •  
  •  
   
 • Mass Effect 2

  Mass Effect 2

  Xbox 360
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  N/A
  •  
  •  
  •