من مانده‌ام مهجور از او بیچاره و رنجور از او -------- گویی که نیشی دور از او در استخوانم می‌رود
 
 
 
 • Fallout: New Vegas

  Fallout: New Vegas

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  9.5
  •  
  •  
   
 • Fallout 3

  Fallout 3

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  9
  •  
  •  
   
 • Call of Duty: Modern Warfare 2

  Call of Duty: Modern Warfare 2

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  9
  •  
  •  
   
 • Battlefield 3

  Battlefield 3

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  8
    
  • Deus Ex: Human Revolution

   Deus Ex: Human Revolution

   PC
   [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

   8
   •  
    
  • Call of Duty 4: Modern Warfare

   Call of Duty 4: Modern Warfare

   PC
   tفوق العاده است

   9.5
   •  
   •  
    
  • Call of Duty: Modern Warfare 3

   Call of Duty: Modern Warfare 3

   PC
   [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

   N/A