همه تون بمیرید!
 
 
 
 • Dead Rising

  Dead Rising

  XBOX1
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  6.5
  •  
   
 • Halo 3

  Halo 3

  Xbox 360
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  9
  •  
  •  
   
 • Lost Planet 3

  Lost Planet 3

  Xbox 360
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  5
  •  
  •  
   
 • Firewatch

  Firewatch

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  7
  •  
   
 • Contract_J.A.C.K

  Contract_J.A.C.K

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  6
  •  
  •  
   
 • Delta Force: Xtreme

  Delta Force: Xtreme

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  7
  •  
  •  
   
 • Aliens: Colonial Marines

  Aliens: Colonial Marines

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  5
  •  
   
 • Alekhine's Gun

  Alekhine's Gun

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  1.5
  •  
   
 • METRO: Last Light

  METRO: Last Light

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  8.5
  •  
  •  
   
 • METRO 2033

  METRO 2033

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  8
  •  
  •