حتما یه نگاهی به gamer01.mihanblog.com بنداز ضرر نمیکنی
 
 
 
 • Dragon Age II

  Dragon Age II

  PS3
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  N/A
  •  
   
 • Transformers: Dark of the Moon

  Transformers: Dark of the Moon

  PS3
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  N/A
  •  
  •  
   
 • Portal 2

  Portal 2

  PS3
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  7
  •  
  •  
   
 • L.A. Noire

  L.A. Noire

  PS3
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  N/A
  •  
  •  
   
 • Crysis 2

  Crysis 2

  PS3
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  N/A
  •  
  •  
   
 • Dead Space 2

  Dead Space 2

  PS3
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  N/A
  •  
  •  
  •  
   
 • Prince of Persia: The Forgotten Sands

  Prince of Persia: The Forgotten Sands

  PS3
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  N/A
  •  
  •  
   
 • Assassin's Creed: Revelations

  Assassin's Creed: Revelations

  PS3
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  N/A
  •  
   
 • Battlefield 3

  Battlefield 3

  PS3
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  N/A
  •  
   
 • Call of Duty: Modern Warfare 3

  Call of Duty: Modern Warfare 3

  PS3
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  N/A
  •