شیطونه میگه بزنم لت و پارش کنما !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
 
 
 • Jurassic Park: The Game

  Jurassic Park: The Game

  Xbox 360
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  N/A
  •  
   
 • Need for Speed: The Run

  Need for Speed: The Run

  Xbox 360
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  N/A
  •  
   
 • Call of Duty: Modern Warfare 3

  Call of Duty: Modern Warfare 3

  Xbox 360
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  10
  •  
  •  
  •  
   
 • GoldenEye 007: Reloaded

  GoldenEye 007: Reloaded

  Xbox 360
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  10
  •  
  •  
  •  
   
 • Battlefield 3

  Battlefield 3

  Xbox 360
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  10
  •  
  •  
  •  
   
 • Batman: Arkham City

  Batman: Arkham City

  Xbox 360
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  10
  •  
  •  
  •  
  •  
   
 • Gears of War 2

  Gears of War 2

  Xbox 360
  very good

  10
  •  
  •  
  •  
  •  
   
 • Gears of War

  Gears of War

  PC
  exelent

  10
  •  
  •  
   
 • Gears of War 3

  Gears of War 3

  Xbox 360
  بازی خیلی زیبایی بود

  10
  •  
  •  
   
 • Hard Reset

  Hard Reset

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  10
  •  
  •