Snakeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
 
 
 
 • Max Payne 3

  Max Payne 3

  PS3
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  9
  •  
  •  
   
 • Tekken Tag Tournament 2

  Tekken Tag Tournament 2

  PS3
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  8.5
  •  
  •  
   
 • Red Dead Redemption

  Red Dead Redemption

  PS3
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  10
  •  
   
 • Devil May Cry 4

  Devil May Cry 4

  PS3
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  N/A
  •  
   
 • inFamous 2

  inFamous 2

  PS3
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  8.5
  •  
   
 • Heavy Rain

  Heavy Rain

  PS3
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  N/A
  •  
   
 • Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots

  Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots

  PS3
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  10
  •  
   
 • Uncharted 2: Among Thieves

  Uncharted 2: Among Thieves

  PS3
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  9.5
  •  
   
 • Tekken 6

  Tekken 6

  PS3
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  8.5
  •