چرا ؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!؟!!!!!؟!؟؟!؟!؟!؟!
 
 
 
 • Grand Theft Auto V

  Grand Theft Auto V

  Xbox 360
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  N/A
    
  • The Bureau: XCOM Declassified

   The Bureau: XCOM Declassified

   Xbox 360
   [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

   N/A
     
   • Call of Duty: Ghosts

    Call of Duty: Ghosts

    Xbox 360
    [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

    N/A
      
    • Battlefield 4

     Battlefield 4

     Xbox 360
     [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

     N/A
       
     • Far Cry 3

      Far Cry 3

      Xbox 360
      [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

      N/A
      •  
      •  
      •  
      •  
       
     • Gears of War: Judgment

      Gears of War: Judgment

      Xbox 360
      [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

      N/A
      •  
       
     • SimCity 2013

      SimCity 2013

      PC
      [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

      N/A
      •  
       
     • Far Cry 3

      Far Cry 3

      PC
      [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

      9.5
      •  
      •  
      •  
      •  
       
     • The Last of Us

      The Last of Us

      PS3
      [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

      N/A
      •  
       
     • Assassin's Creed III

      Assassin's Creed III

      Xbox 360
      [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

      10
      •  
      •  
      •  
      •