تا شرک و کفر هست،مبارزه هم هست و تا وقتی مبارزه هست،ما هستیم......
 
 
 
  • Assassin's Creed III

    Assassin's Creed III

    Xbox 360
    [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

    N/A