از دیروز بیاموز. برای امروز زندگی کن و امید به فردا داشته باش
 
 
 
 • Call of Duty: Advanced Warfare

  Call of Duty: Advanced Warfare

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  8.5
  •  
  •  
   
 • Far Cry 4

  Far Cry 4

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  8
  •  
  •  
   
 • Assassin's Creed: Unity

  Assassin's Creed: Unity

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  8
  •  
   
 • Borderlands: The Pre-Sequel

  Borderlands: The Pre-Sequel

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  9
  •  
  •  
   
 • Crysis 3

  Crysis 3

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  7.5
  •  
   
 • The Evil Within

  The Evil Within

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  8
  •  
  •  
   
 • Alien: Isolation

  Alien: Isolation

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  8
  •  
   
 • Sherlock Holmes: Crimes & Punishments

  Sherlock Holmes: Crimes & Punishments

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  8.5
    
  • Middle-earth: Shadow of Mordor

   Middle-earth: Shadow of Mordor

   PC
   [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

   9
   •  
   •  
    
  • Styx: Master of Shadows

   Styx: Master of Shadows

   PC
   [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

   7.5
   •