bYe PardisGame
 
 
 
 • Halo: Combat Evolved

  Halo: Combat Evolved

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  9
  •  
  •  
   
 • LIMBO

  LIMBO

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  9
  •  
  •  
   
 • Max Payne

  Max Payne

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  8.5
  •  
  •  
   
 • Max Payne 3

  Max Payne 3

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  9
  •  
   
 • Grand Theft Auto: Vice City

  Grand Theft Auto: Vice City

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  6.5
  •  
  •  
   
 • IGI 2: Covert Strike

  IGI 2: Covert Strike

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  6
  •  
  •  
   
 • Hitman: Absolution

  Hitman: Absolution

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  N/A
    
  • Far Cry 3

   Far Cry 3

   PS3
   [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

   N/A