mw3 میزنم شرطی.....سر یه کلوب
 
 
 
 • Heavy Rain

  Heavy Rain

  PS3
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  10
  •  
  •  
   
 • LittleBigPlanet 2

  LittleBigPlanet 2

  PS3
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  9.5
  •  
  •  
   
 • Call of Duty: Black Ops

  Call of Duty: Black Ops

  PS3
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  9
  •  
  •  
   
 • Killzone 3

  Killzone 3

  PS3
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  N/A
  •  
  •  
   
 • Assassin's Creed: Brotherhood

  Assassin's Creed: Brotherhood

  PS3
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  9
  •  
  •  
   
 • Need for Speed: Most Wanted

  Need for Speed: Most Wanted

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  10
  •  
  •  
   
 • Splinter Cell: Conviction

  Splinter Cell: Conviction

  Xbox 360
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  9.5
  •  
  •  
   
 • Call of Duty: Black Ops

  Call of Duty: Black Ops

  Xbox 360
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  9.5
  •  
  •  
   
 • Grand Theft Auto IV

  Grand Theft Auto IV

  Xbox 360
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  9
  •  
  •  
   
 • Red Dead Redemption

  Red Dead Redemption

  Xbox 360
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  9.5
  •  
  •