تو این دنیا که همه یه جورایی میخوان متفاوت باشن تو ساده باشی از همه متفاوت تری