ایقدر فریاد دارم که نمیدونم کدومش رو داد بزنم!!
 
 
 
 • DayZ

  DayZ

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  7.5
  •  
   
 • Assassin's Creed: Liberation HD

  Assassin's Creed: Liberation HD

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  7
  •  
   
 • Assassin's Creed: Revelations

  Assassin's Creed: Revelations

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  9
  •  
  •  
  •  
   
 • Assassin's Creed: Unity

  Assassin's Creed: Unity

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  N/A
    
  • Assassin's Creed IV: Black Flag

   Assassin's Creed IV: Black Flag

   PC
   [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

   8.5
   •  
   •  
    
  • Assassin's Creed III

   Assassin's Creed III

   PC
   [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

   8.5
   •  
   •  
    
  • Assassin's Creed II

   Assassin's Creed II

   PC
   [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

   8.5
   •  
   •  
   •  
    
  • Assassin's Creed

   Assassin's Creed

   PC
   [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

   9
   •  
   •  
   •  
    
  • Saints Row: The Third

   Saints Row: The Third

   PC
   [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

   9.5
   •  
   •  
    
  • Saints Row IV

   Saints Row IV

   PC
   [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

   9
   •  
   •