خوب بود
 
 
 
 • METRO: Last Light

  METRO: Last Light

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  4.5
  •  
   
 • This War of Mine

  This War of Mine

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  7
  •  
  •  
   
 • Valiant Hearts: The Great War

  Valiant Hearts: The Great War

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  9.5
  •  
  •  
  •  
   
 • Shovel Knight

  Shovel Knight

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  8.5
  •  
   
 • Battlefield 4

  Battlefield 4

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  9
  •  
  •  
   
 • شبگرد

  شبگرد

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  5
  •  
  •  
   
 • Machinarium

  Machinarium

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  10
  •  
  •  
  •  
   
 • Need for Speed: Undercover

  Need for Speed: Undercover

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  4.5
  •  
  •  
   
 • Worms: Clan Wars

  Worms: Clan Wars

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  9
  •  
  •  
   
 • Worms: Revolution

  Worms: Revolution

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  7
  •  
  •