احوال شما ؟
 
 
 
 • The Walking Dead: A Telltale Games Series

  The Walking Dead: A Telltale Games Series

  PS3
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  8
  •  
  •  
  •  
   
 • Grand Theft Auto V

  Grand Theft Auto V

  PS3
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  10
  •  
  •  
  •  
   
 • Beyond: Two Souls

  Beyond: Two Souls

  PS3
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  N/A
  •  
   
 • Far Cry 3

  Far Cry 3

  PS3
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  8.5
    
  • The Walking Dead: Episode 5-No Time Left

   The Walking Dead: Episode 5-No Time Left

   PS3
   [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

   3
   •  
    
  • Hitman: Absolution

   Hitman: Absolution

   PS3
   [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

   10
   •  
   •  
    
  • Yakuza 4

   Yakuza 4

   PS3
   [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

   10
   •  
   •  
   •  
   •  
    
  • Yakuza 3

   Yakuza 3

   PS3
   [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

   10
   •  
   •  
   •  
   •  
    
  • XCOM: Enemy Unknown

   XCOM: Enemy Unknown

   PS3
   [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

   N/A
   •  
    
  • Dishonored

   Dishonored

   PS3
   [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

   N/A
   •