هیچ اگر سایه پذیرد ما همان سایه ی هیچیم
 
 
 
 • Horizon: Zero Dawn

  Horizon: Zero Dawn

  PS4
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  9.5
  •  
  •  
   
 • Bloodborne

  Bloodborne

  PS4
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  10
  •  
  •  
   
 • Far Cry 4

  Far Cry 4

  PS3
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  8.5
  •  
  •  
   
 • METRO: Last Light

  METRO: Last Light

  PS3
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  N/A
  •  
  •  
   
 • The Walking Dead: Episode 1-A New Day

  The Walking Dead: Episode 1-A New Day

  PS3
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  N/A
  •  
   
 • Ghost Recon: Future Soldier

  Ghost Recon: Future Soldier

  PS3
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  N/A
  •  
   
 • The Walking Dead: Episode 2-Starved for Help

  The Walking Dead: Episode 2-Starved for Help

  PS3
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  N/A
  •  
   
 • The Walking Dead: Episode 3-Long Road Ahead

  The Walking Dead: Episode 3-Long Road Ahead

  PS3
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  N/A
  •  
   
 • The Walking Dead: Episode 5-No Time Left

  The Walking Dead: Episode 5-No Time Left

  PS3
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  N/A
  •  
  •  
   
 • Far Cry 3

  Far Cry 3

  PS3
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  N/A
  •  
  •