ezio
 
 
 
 • The Last of Us

  The Last of Us

  PS3
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  10
  •  
  •  
  •  
  •  
   
 • Indigo Prophecy

  Indigo Prophecy

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  10
  •  
  •  
  •  
  •  
   
 • Beyond: Two Souls

  Beyond: Two Souls

  PS3
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  10
  •  
  •  
  •  
  •  
   
 • The Elder Scrolls V: Skyrim

  The Elder Scrolls V: Skyrim

  PS3
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  N/A
  •  
   
 • X-Men: Destiny

  X-Men: Destiny

  PS3
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  N/A
  •  
   
 • Metal Gear Rising: Revengeance

  Metal Gear Rising: Revengeance

  PS3
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  N/A
  •  
   
 • Hitman: Absolution

  Hitman: Absolution

  PS3
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  N/A
  •  
   
 • Medal of Honor

  Medal of Honor

  PS3
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  9
  •  
  •  
  •  
  •  
   
 • Mass Effect 2

  Mass Effect 2

  PS3
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  9
  •  
  •  
  •  
  •  
   
 • LIMBO

  LIMBO

  PS3
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  7
  •  
  •  
  •