خوش حالم!!!!!!!!!!!!!!
 
 
 
 • Far Cry 3

  Far Cry 3

  Xbox 360
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  9
    
  • L.A. Noire

   L.A. Noire

   Xbox 360
   [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

   9.5
   •  
   •  
   •  
    
  • Call of Duty: Modern Warfare 3

   Call of Duty: Modern Warfare 3

   Xbox 360
   عالی

   9.5
   •  
   •  
   •  
    
  • Driver: San Francisco

   Driver: San Francisco

   Xbox 360
   [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

   8.5
   •  
   •  
    
  • FIFA Soccer 12

   FIFA Soccer 12

   Xbox 360
   عالی

   9
   •  
   •  
   •  
    
  • FIFA Soccer 12

   FIFA Soccer 12

   PSP
   [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

   9
     
   • Call of Duty: Black Ops

    Call of Duty: Black Ops

    Xbox 360
    [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

    9.5
    •  
    •  
    •  
     
   • Assassin's Creed: Revelations

    Assassin's Creed: Revelations

    Xbox 360
    [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

    9.5
    •  
    •  
    •  
     
   • Assassin's Creed

    Assassin's Creed

    Xbox 360
    [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

    8
    •  
    •  
    •  
     
   • Assassin's Creed II

    Assassin's Creed II

    Xbox 360
    [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

    8.5
    •  
    •  
    •