ایمان قدرتی است فراتر از منطق
 
 
 
 • Far Cry 3

  Far Cry 3

  Xbox 360
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  N/A
  •  
  •  
  •  
   
 • Medal of Honor: Warfighter

  Medal of Honor: Warfighter

  PS3
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  N/A
  •  
  •  
  •  
  •  
   
 • Resident Evil 6

  Resident Evil 6

  PS3
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  N/A
    
  • Total War: Rome II

   Total War: Rome II

   PC
   GodOfStrategy&Real-Time

   10
   •  
    
  • Splinter Cell: Blacklist

   Splinter Cell: Blacklist

   PS3
   [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

   N/A
   •  
    
  • Prototype 2

   Prototype 2

   PC
   عالیه

   N/A
   •  
    
  • The Witcher 2: Assassins of Kings

   The Witcher 2: Assassins of Kings

   PC
   [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

   10
   •  
   •  
    
  • The Darkness II

   The Darkness II

   PC
   [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

   N/A
   •  
   •  
   •  
    
  • Prince of Persia

   Prince of Persia

   PC
   [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

   N/A
   •  
    
  • Prince of Persia: The Forgotten Sands

   Prince of Persia: The Forgotten Sands

   PC
   [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

   10
   •  
   •  
   •