امید داروییست که شفا نمی دهد، اما درد را قابل تحمل می سازد.
 
 
 
 • Star Wars: The Force Unleashed II

  Star Wars: The Force Unleashed II

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  9
  •  
  •  
  •  
   
 • Silent Hill: Homecoming

  Silent Hill: Homecoming

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  9
  •  
  •  
  •  
   
 • Crysis 2

  Crysis 2

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  9
  •  
   
 • Dead Space 2

  Dead Space 2

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  9
  •  
  •  
  •  
   
 • James Bond 007: Blood Stone

  James Bond 007: Blood Stone

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  8
  •  
  •  
  •