سلام به تموم گیمرا وپردیس های عزیز به امید روزی که شاخ شیم