هرکی Batman Arkham City رو بازی نکنه واقعا از دستش داده!!!
 
 
 
 • Warhammer 40,000: Space Marine

  Warhammer 40,000: Space Marine

  Xbox 360
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  8.5
  •  
   
 • Prototype 2

  Prototype 2

  Xbox 360
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  N/A
    
  • METRO: Last Light

   METRO: Last Light

   Xbox 360
   [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

   N/A
     
   • Batman: Arkham City

    Batman: Arkham City

    Xbox 360
    [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

    9.5
    •  
    •  
     
   • Halo 4

    Halo 4

    Xbox 360
    [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

    N/A
      
    • Trials HD

     Trials HD

     Xbox 360
     [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

     8.5
     •  
      
    • Driver: San Francisco

     Driver: San Francisco

     Xbox 360
     [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

     8.5
     •  
      
    • Vanquish

     Vanquish

     PS3
     [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

     8
     •  
      
    • MotorStorm: Apocalypse

     MotorStorm: Apocalypse

     PS3
     [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

     8.5
     •  
      
    • Grand Theft Auto V

     Grand Theft Auto V

     Xbox 360
     [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

     N/A