به آن جا رسید دانایی من ، که می دانم که هنوز نادانم
 
 
 
 • The Last of Us

  The Last of Us

  PS3
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  N/A
    
  • METRO: Last Light

   METRO: Last Light

   Xbox 360
   [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

   9
   •  
   •  
   •  
    
  • BioShock: Infinite

   BioShock: Infinite

   PS3
   [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

   N/A
   •  
    
  • God of War: Ascension

   God of War: Ascension

   PS3
   [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

   8.5
   •  
   •  
   •  
    
  • Gears of War: Judgment

   Gears of War: Judgment

   Xbox 360
   [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

   9
   •  
   •  
   •  
    
  • Hitman: Absolution

   Hitman: Absolution

   PS3
   [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

   8.5
   •  
   •  
   •  
   •  
    
  • Far Cry 3

   Far Cry 3

   PS3
   [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

   9.5
   •  
   •  
   •  
    
  • Ghost Recon: Future Soldier

   Ghost Recon: Future Soldier

   Xbox 360
   [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

   8.5
   •  
   •  
   •  
    
  • Max Payne 3

   Max Payne 3

   PS3
   [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

   9.5
   •  
   •  
   •  
   •  
    
  • The Darkness II

   The Darkness II

   PS3
   [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

   8.5
   •  
   •  
   •