زندگی شبیه لیسیدنِ عسل از لبه ی تیغه! (رابرت دنیرو)
 
 
 
 • Age of Mythology

  Age of Mythology

  PC
  عشق، خاطره می سازد.

  9
  •  
  •  
  •  
   
 • L.A. Noire

  L.A. Noire

  PC
  زیر پوست شهر فرشتگان

  9
  •  
  •  
  •  
   
 • The Walking Dead: Episode 5-No Time Left

  The Walking Dead: Episode 5-No Time Left

  PC
  مرگ تدریجی یک قهرمان

  9
  •  
  •  
  •  
   
 • The Walking Dead: Episode 4-Around Every Corner

  The Walking Dead: Episode 4-Around Every Corner

  PC
  نواختن ناقوس مرگ در ساوانا

  8
  •  
  •  
  •  
   
 • Call of Duty: Black Ops II

  Call of Duty: Black Ops II

  PC
  برادر کُشی...!

  8.5
  •  
  •  
  •  
   
 • The Walking Dead: Episode 3-Long Road Ahead

  The Walking Dead: Episode 3-Long Road Ahead

  PC
  جاده، میزبانِ سفری تراژیک

  9
  •  
  •  
   
 • The Walking Dead: Episode 2-Starved for Help

  The Walking Dead: Episode 2-Starved for Help

  PC
  کلبه ی وحشت

  8.5
  •  
  •  
   
 • Angry Birds: Star Wars

  Angry Birds: Star Wars

  PC
  پرندگان کهکشانی

  8.5
  •  
  •  
   
 • FIFA Soccer 13

  FIFA Soccer 13

  PC
  Join the Clu13

  9
  •  
  •  
   
 • Dishonored

  Dishonored

  PC
  معصومیتِ از دست رفته

  9
  •  
  •  
  •