بفرما تو دم در بده
 
 
 
 • Max Payne 3

  Max Payne 3

  Xbox 360
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  10
  •  
  •  
  •  
   
 • Mortal Kombat

  Mortal Kombat

  Xbox 360
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  9
  •  
  •  
   
 • Far Cry 3

  Far Cry 3

  Xbox 360
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  N/A
    
  • Diablo III

   Diablo III

   PC
   [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

   N/A
     
   • Binary Domain

    Binary Domain

    Xbox 360
    [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

    N/A
    •  
    •  
     
   • God of War III

    God of War III

    PS3
    [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

    N/A
    •  
    •  
    •  
     
   • Heavy Rain

    Heavy Rain

    PS3
    [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

    N/A
    •  
    •  
     
   • Silent Hill: HD Collection

    Silent Hill: HD Collection

    Xbox 360
    [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

    N/A
    •  
    •  
     
   • Silent Hill: Downpour

    Silent Hill: Downpour

    Xbox 360
    [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

    N/A
    •  
    •  
    •  
     
   • Uncharted 2: Among Thieves

    Uncharted 2: Among Thieves

    PS3
    [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

    10
    •  
    •  
    •