i love battlefield 3
 
 
 
  • Battlefield 3

    Battlefield 3

    PC
    بازیه خوبیه من خیلی امید وارم mw3رو شکست بده حالا اگر هم شکست خورد خورد من که ب هاین بازی و تمام سری هاش علاقه دارم من که هنوزم دارم نسخه 2شو بازی می کنم یعنی از سال 2005 هر ازگاهی رو کامپیوترم بازیش میکنم

    N/A