ماهم بالاخره رفتیم سربازییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
 
 
 
 • Guitar Hero III: Legends of Rock

  Guitar Hero III: Legends of Rock

  PS3
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  9
  •  
  •  
  •  
   
 • The Elder Scrolls IV: Shivering Isles

  The Elder Scrolls IV: Shivering Isles

  PS3
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  9
  •  
  •  
  •  
   
 • Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots

  Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots

  PS3
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  10
  •  
  •  
  •  
   
 • White Knight Chronicles

  White Knight Chronicles

  PS3
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  8
  •  
  •  
  •  
   
 • Crysis

  Crysis

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  N/A
  •  
  •  
   
 • Grand Theft Auto IV

  Grand Theft Auto IV

  PS3
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  10
  •  
  •  
  •  
   
 • Call of Duty: Modern Warfare 2

  Call of Duty: Modern Warfare 2

  PS3
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  9.5
  •  
  •  
  •  
   
 • Splinter Cell: Conviction

  Splinter Cell: Conviction

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  9.5
  •  
  •  
  •  
   
 • Red Dead Redemption

  Red Dead Redemption

  PS3
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  10
  •  
  •  
  •  
   
 • Civilization V

  Civilization V

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  9
  •  
  •  
  •