صبر کن تصویر پس زمینه لود شه....
 
 
 
 • Assassin's Creed III

  Assassin's Creed III

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  10
  •  
  •  
  •  
  •  
   
 • Assassin's Creed IV: Black Flag

  Assassin's Creed IV: Black Flag

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  9
  •  
  •  
  •  
   
 • Spec Ops: The Line

  Spec Ops: The Line

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  10
  •  
  •  
  •  
   
 • FIFA Soccer 13

  FIFA Soccer 13

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  N/A
  •  
  •  
  •  
   
 • Mass Effect 3

  Mass Effect 3

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  9.5
  •  
  •  
  •  
   
 • Sniper Elite: V2

  Sniper Elite: V2

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  9.5
  •  
  •  
  •  
   
 • Sniper: Ghost Warrior 2

  Sniper: Ghost Warrior 2

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  9
  •  
  •  
  •  
   
 • Angry Birds: Space

  Angry Birds: Space

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  10
  •  
  •  
  •  
   
 • Assassin's Creed: Revelations

  Assassin's Creed: Revelations

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  10
  •  
  •  
  •  
   
 • Batman: Arkham City

  Batman: Arkham City

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  9
  •  
  •  
  •