اصن به من چه ؟
 
 
 
 • DOTA 2

  DOTA 2

  PC
  به کوری چشم حسن

  10
  •  
  •  
  •  
   
 • Batman: Arkham Knight

  Batman: Arkham Knight

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  9
  •  
  •  
  •  
  •  
   
 • Batman: Arkham Knight

  Batman: Arkham Knight

  PS4
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  N/A
    
  • Dark Sector

   Dark Sector

   PC
   [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

   7
   •  
    
  • DmC: Devil May Cry

   DmC: Devil May Cry

   PC
   [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

   6
   •  
   •  
    
  • Mafia II

   Mafia II

   PC
   [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

   9
   •  
   •  
   •  
    
  • Far Cry 2

   Far Cry 2

   PC
   [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

   9
   •  
   •  
   •  
    
  • The Witcher 3: Wild Hunt

   The Witcher 3: Wild Hunt

   PC
   [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

   9.5
   •  
   •  
   •  
   •  
    
  • The Witcher 2: Assassins of Kings

   The Witcher 2: Assassins of Kings

   PC
   [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

   9.5
   •  
   •  
   •  
    
  • Devil May Cry 3: Dante's Awakening

   Devil May Cry 3: Dante's Awakening

   PS2
   [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

   N/A
   •  
   •  
   •