دیونه شدیم با این امتحانا!!!!!!!!!!!
 
 
 
 • Resident Evil 6

  Resident Evil 6

  Xbox 360
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  N/A
  •  
   
 • Assassin's Creed III

  Assassin's Creed III

  Xbox 360
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  N/A
  •  
   
 • The Witcher 2: Assassins of Kings Enhanced Edition

  The Witcher 2: Assassins of Kings Enhanced Edition

  Xbox 360
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  9
  •  
   
 • Spec Ops: The Line

  Spec Ops: The Line

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  N/A
    
  • Final Fantasy XIII-2

   Final Fantasy XIII-2

   PS3
   [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

   8
   •  
   •  
    
  • Call of Duty: Modern Warfare 3

   Call of Duty: Modern Warfare 3

   Xbox 360
   [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

   9.5
   •  
   •  
   •  
    
  • Dark Souls

   Dark Souls

   Xbox 360
   [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

   N/A
     
   • Mass Effect 3

    Mass Effect 3

    Xbox 360
    [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

    9.5
    •  
    •  
    •  
    •  
     
   • The Elder Scrolls V: Skyrim

    The Elder Scrolls V: Skyrim

    PC
    [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

    N/A
    •  
     
   • The Elder Scrolls V: Skyrim

    The Elder Scrolls V: Skyrim

    Xbox 360
    [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

    9.5
    •  
    •  
    •