منتظر AC بعدی ...
 
 
 
 • شبگرد

  شبگرد

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  N/A
  •  
   
 • Saints Row IV

  Saints Row IV

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  N/A
  •  
   
 • FIFA 14

  FIFA 14

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  N/A
  •  
   
 • Gears of War: Judgment

  Gears of War: Judgment

  Xbox 360
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  N/A
  •  
  •  
   
 • BioShock: Infinite

  BioShock: Infinite

  PS3
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  N/A
  •  
  •  
   
 • Grand Theft Auto IV

  Grand Theft Auto IV

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  N/A
  •  
   
 • Watch Dogs

  Watch Dogs

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  N/A
  •  
   
 • Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows

  Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows

  PS3
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  N/A
  •  
   
 • Grand Theft Auto V

  Grand Theft Auto V

  PS3
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  N/A
  •  
   
 • Total War: Rome II

  Total War: Rome II

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  N/A
  •