عاشق بروبچه های پردیسم
 
 
 
 • Grand Theft Auto V

  Grand Theft Auto V

  Xbox 360
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  10
  •  
   
 • Watch Dogs

  Watch Dogs

  Xbox 360
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  N/A
  •  
   
 • Payday 2

  Payday 2

  Xbox 360
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  N/A
  •  
   
 • Pro Evolution Soccer 2014

  Pro Evolution Soccer 2014

  Xbox 360
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  N/A
  •  
   
 • Pro Evolution Soccer 2013

  Pro Evolution Soccer 2013

  Xbox 360
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  N/A
  •  
   
 • Red Dead Redemption

  Red Dead Redemption

  Xbox 360
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  10
  •  
   
 • Call of Duty: Modern Warfare 2

  Call of Duty: Modern Warfare 2

  Xbox 360
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  N/A
  •  
   
 • Call of Duty: Modern Warfare 3

  Call of Duty: Modern Warfare 3

  Xbox 360
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  N/A
  •  
   
 • Call of Duty: Ghosts

  Call of Duty: Ghosts

  Xbox 360
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  N/A
  •  
   
 • Call of Duty: Black Ops II

  Call of Duty: Black Ops II

  Xbox 360
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  N/A
  •