شاید...
 
 
 
 • Rise of the Tomb Raider

  Rise of the Tomb Raider

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  10
    
  • Call of Juarez: The Cartel

   Call of Juarez: The Cartel

   PC
   [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

   0.5
   •  
    
  • Call of Juarez: Bound in Blood

   Call of Juarez: Bound in Blood

   PC
   [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

   8
   •  
   •  
    
  • Call of Juarez

   Call of Juarez

   PC
   [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

   8.5
   •  
   •  
    
  • Bulletstorm

   Bulletstorm

   PC
   [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

   9
   •  
   •  
    
  • Dragon Age II

   Dragon Age II

   PC
   [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

   7.5
   •  
    
  • Prey 1

   Prey 1

   PC
   [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

   7.5
   •  
    
  • Quake 4

   Quake 4

   PC
   [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

   7
   •  
    
  • Turok

   Turok

   PC
   [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

   8
   •  
    
  • Lost Planet 2

   Lost Planet 2

   PC
   [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

   7
   •