هنر نیازی به واقعیت ندارد بلکه تنها نیاز به تخیل دارد.
 
 
 
 • Final Fantasy VII Remake

  Final Fantasy VII Remake

  PS4
  بی نظیر فقط همین به ذهنم اومد

  N/A
  •