...
 
 
 
 • NBA 2K19

  NBA 2K19

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  9
  •  
  •  
  •  
   
 • Assassin's Creed Odyssey

  Assassin's Creed Odyssey

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  8
  •  
  •  
  •  
   
 • Rage 2

  Rage 2

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  6.5
  •  
  •  
   
 • FIFA 19

  FIFA 19

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  8.5
  •  
  •  
  •  
  •  
   
 • Fortnite

  Fortnite

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  7.5
  •  
   
 • Devil May Cry 5

  Devil May Cry 5

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  10
  •  
  •  
  •  
   
 • Assassin's Creed: Unity

  Assassin's Creed: Unity

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  9
  •  
  •  
  •  
   
 • Rainbow Six: Siege

  Rainbow Six: Siege

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  9
  •  
  •  
  •  
   
 • Titanfall 2

  Titanfall 2

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  7.5
  •  
  •  
  •  
   
 • Assassin's Creed IV: Black Flag

  Assassin's Creed IV: Black Flag

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  9
  •  
  •  
  •