(Witcher0356 هنوز مطلبی برای این بخش ننوشته است!)
 
 
 
 • Dead Space 3

  Dead Space 3

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  8.5
  •  
   
 • Dead Space

  Dead Space

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  9.5
  •  
  •  
   
 • Dead Space 2

  Dead Space 2

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  10
  •  
  •  
   
 • Shadows of the Damned

  Shadows of the Damned

  PS3
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  8.5
  •  
  •  
   
 • rain

  rain

  PS3
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  8.5
  •  
  •  
   
 • Black Knight Sword

  Black Knight Sword

  PS3
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  8
  •  
  •  
   
 • Fallout: New Vegas

  Fallout: New Vegas

  PS3
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  9
  •  
  •  
   
 • Alpha Protocol

  Alpha Protocol

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  8
  •  
  •  
   
 • System Shock

  System Shock

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  N/A
    
  • System Shock 1

   System Shock 1

   PC
   [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

   9
   •  
   •