(Mehranium هنوز مطلبی برای این بخش ننوشته است!)
 
 
 
 • Anthem

  Anthem

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  N/A
  •  
   
 • Hitman 2

  Hitman 2

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  N/A
  •  
   
 • Call of Duty: Black Ops IIII

  Call of Duty: Black Ops IIII

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  N/A
  •  
   
 • Assassin's Creed Odyssey

  Assassin's Creed Odyssey

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  N/A
  •  
   
 • Just Cause 4

  Just Cause 4

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  N/A
  •  
   
 • Just Cause 4

  Just Cause 4

  PS4
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  N/A
  •  
   
 • Grand Theft Auto: Vice City

  Grand Theft Auto: Vice City

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  8.5
  •  
  •  
  •  
  •  
   
 • Grand Theft Auto: San Andreas

  Grand Theft Auto: San Andreas

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  10
  •  
  •  
  •  
  •  
   
 • Grand Theft Auto IV: Episodes from Liberty City

  Grand Theft Auto IV: Episodes from Liberty City

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  10
  •  
  •  
  •  
  •  
   
 • Grand Theft Auto IV

  Grand Theft Auto IV

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  10
  •  
  •  
  •  
  •