بزرگترین خطر در زمان پیروزی رخ میدهد
 
 
 
 • Battlefield 1943

  Battlefield 1943

  PS3
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  6.5
  •  
  •  
  •  
  •  
   
 • Injustice 2

  Injustice 2

  PS4
  مبارزه ای بی نقص

  10
  •  
  •  
  •  
  •  
   
 • Dying Light

  Dying Light

  PC
  زامبی کشی بی نظیر

  9
  •  
  •  
  •  
  •  
   
 • Death Stranding

  Death Stranding

  PS4
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  N/A
  •  
   
 • Dark Souls

  Dark Souls

  PS3
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  8.5
  •  
  •  
  •  
  •  
   
 • Far Cry 5

  Far Cry 5

  PS4
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  N/A
  •  
   
 • The Darkness II

  The Darkness II

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  8.5
  •  
  •  
  •  
  •  
   
 • Beyond: Two Souls

  Beyond: Two Souls

  PS4
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  9.5
  •  
  •  
  •  
  •  
   
 • Crysis 3

  Crysis 3

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  9
  •  
  •  
  •  
  •  
   
 • God Of War

  God Of War

  PS4
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  N/A