مگه مرض دارم هر چه در ذهن دارم فریاد بزنم؟
 
 
 
 • Max Payne

  Max Payne

  PC
  ..

  10
    
  • Nioh

   Nioh

   PS4
   [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

   9
   •  
   •  
    
  • Hitman

   Hitman

   PS4
   به نظر من یه پسرفت بود نسبت به Absolution

   7
   •  
    
  • Need For Speed Payback

   Need For Speed Payback

   PS4
   اصصصصصلا خوب نیست . حیف پول

   6
   •  
    
  • Final Fantasy XV

   Final Fantasy XV

   PS4
   میتونست بهتر باشه اما کلا بد نبود

   8
   •  
   •  
    
  • Lightning Returns: Final Fantasy XIII

   Lightning Returns: Final Fantasy XIII

   PS3
   [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

   7
   •  
    
  • Final Fantasy XIII-2

   Final Fantasy XIII-2

   PS3
   [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

   7
   •  
    
  • Final Fantasy XIII

   Final Fantasy XIII

   PS3
   [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

   7.5
   •  
    
  • Final Fantasy X

   Final Fantasy X

   PS2
   [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

   10
   •  
   •  
    
  • Final Fantasy VIII

   Final Fantasy VIII

   PC
   [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

   9
   •  
   •