هدف از گیم سرگرمیه نه چیز دیگه ای!
 
 
 
 • Grand Theft Auto: Vice City

  Grand Theft Auto: Vice City

  PS2
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  7
  •  
   
 • Gears of War

  Gears of War

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  9.5
  •  
   
 • Gears of War 4

  Gears of War 4

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  8.5
  •  
   
 • Resident Evil 6

  Resident Evil 6

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  2.5
  •  
   
 • Resident Evil 5

  Resident Evil 5

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  8.5
  •  
   
 • Resident Evil 4

  Resident Evil 4

  PS2
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  10
  •  
  •  
   
 • Resident Evil 3: Nemesis

  Resident Evil 3: Nemesis

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  9
  •  
   
 • Resident Evil 2

  Resident Evil 2

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  9.5
  •  
   
 • Resident Evil

  Resident Evil

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  9
  •  
  •  
   
 • Pro Evolution Soccer 5

  Pro Evolution Soccer 5

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  9.5
  •  
  •