هدف از گیم سرگرمیه نه چیز دیگه ای!
 
 
 
 • Prince of Persia: Warrior Within

  Prince of Persia: Warrior Within

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  9
  •  
   
 • Prince of Persia: The Two Thrones

  Prince of Persia: The Two Thrones

  PS2
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  8
  •  
   
 • Prince of Persia: The Sands of Time

  Prince of Persia: The Sands of Time

  PS2
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  9
  •  
   
 • Prince of Persia

  Prince of Persia

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  6.5
  •  
   
 • SoulCalibur V

  SoulCalibur V

  PS3
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  8.5
  •  
   
 • SoulCalibur IV

  SoulCalibur IV

  PS3
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  9
  •  
   
 • SoulCalibur III

  SoulCalibur III

  PS2
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  9.5
  •  
   
 • SoulCalibur II

  SoulCalibur II

  PS2
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  10
  •  
  •  
   
 • Persona 5

  Persona 5

  PS3
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  9.5
  •  
  •  
   
 • Bayonetta

  Bayonetta

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  9.5
  •  
  •