یه واحدی هست به اسم چشم، خیلیا از این واحد میوفتن... :)
 
 
 
 • Shadow of the Colossus

  Shadow of the Colossus

  PS2
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  N/A
  •  
  •  
  •  
   
 • Mortal Kombat X

  Mortal Kombat X

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  N/A
  •  
  •  
  •  
   
 • Mortal Kombat XL

  Mortal Kombat XL

  PS4
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  N/A
  •  
  •  
  •  
   
 • Mortal Kombat vs. DC Universe

  Mortal Kombat vs. DC Universe

  Xbox 360
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  N/A
  •  
   
 • Mortal Kombat

  Mortal Kombat

  Xbox 360
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  N/A
  •  
  •  
  •  
   
 • Just Cause 2

  Just Cause 2

  Xbox 360
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  N/A
  •  
  •  
   
 • Just Cause 3

  Just Cause 3

  PS4
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  N/A
  •  
  •  
   
 • Gears of War 3

  Gears of War 3

  Xbox 360
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  N/A
  •  
  •  
  •  
   
 • Gears of War 2

  Gears of War 2

  Xbox 360
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  N/A
  •  
  •  
  •  
   
 • Halo 4

  Halo 4

  Xbox 360
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  N/A
  •  
  •  
  •