راست گويند اين كه : من ديوانه ام / در پي اوهام يا افسانه ام / زان كه بر ضد جهان گويم سخن / يا جهان ديوانه باشد يا كه من ...
 
 
 
 • Battlefield V

  Battlefield V

  PS4
  ...

  N/A
    
  • The Last of Us: Part II

   The Last of Us: Part II

   PS4
   ...

   N/A
   •  
    
  • Red Dead Redemption 2

   Red Dead Redemption 2

   PS4
   باور كردني نيست ! رد دد ردمپشن ٢ داستان يك رستگاري ست ، رستگاري آرتور مورگان ! رستگاري اي بزرگ و باشكوه ، رستگاري اي غم انگيز و اسفناك ! هيچ بازي اي در طول تاريخ اينگونه گيم پلي و داستان گويي را با هم عجين نكرده و نياميخته است ! از گرافيك خيره كننده تا داستان شگفت انگيز و سينمايي اش ، همه و همه استادانه در كنار هم چيده شده اند ! جهان بازي يك واكنش به ماست نه يك كنش ساده ! كشمكش آرتور مورگان با پديده اي به نام مرگ هم بسيار ديدني ست ! راكستار بعد از رستگاري آرتور ما را رها نميكند و معلول رستگاري اش را هم در قالب جان مارستون به تصوير ميكشد ! حركتي كه هر داستانگويي جرئت انجام دادنش را ندارد ! درباره اش بايد ساعت ها نشست و صحبت كرد ! اين بازي يك شاهكار تمام عيار است ، شاهكاري تكرار نشدني و قطعا در صدر ليست بهترين بازي هاي عمرم !

   10
   •  
   •  
    
  • Uncharted 4: A Thief's End

   Uncharted 4: A Thief's End

   PS4
   ...

   10
   •  
   •