(LINKED هنوز مطلبی برای این بخش ننوشته است!)
 
 
 
 • Horizon: Zero Dawn

  Horizon: Zero Dawn

  PS4
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  8.5
  •  
   
 • Assassin's Creed: Brotherhood

  Assassin's Creed: Brotherhood

  Xbox 360
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  8.5
  •  
   
 • Assassin's Creed Syndicate

  Assassin's Creed Syndicate

  PS4
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  7.5
  •  
   
 • Assassin's Creed IV: Black Flag

  Assassin's Creed IV: Black Flag

  Xbox 360
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  8
  •  
   
 • Assassin's Creed II

  Assassin's Creed II

  Xbox 360
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  9
  •  
   
 • Assassin's Creed III

  Assassin's Creed III

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  8
  •  
   
 • Assassin's Creed

  Assassin's Creed

  Xbox 360
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  7
  •  
   
 • Street Fighter IV

  Street Fighter IV

  PS3
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  8
  •  
   
 • BioShock: Infinite

  BioShock: Infinite

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  9.5
  •  
   
 • BioShock 2

  BioShock 2

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  9
  •