ای بابا این بچها چیه ریختن اینجارو گرفتن! اه!!
 
 
 
 • Sniper: Ghost Warrior 2

  Sniper: Ghost Warrior 2

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  8
  •  
  •  
   
 • METRO: Last Light

  METRO: Last Light

  PC
  Khobe

  9.5
  •  
   
 • Resident Evil: Revelations

  Resident Evil: Revelations

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  N/A
    
  • Resident Evil 6

   Resident Evil 6

   PC
   [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

   N/A
   •  
    
  • Rainbow Six: Vegas 2

   Rainbow Six: Vegas 2

   PC
   [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

   N/A
   •  
   •  
    
  • Rainbow 6: Patriots

   Rainbow 6: Patriots

   PC
   [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

   N/A
   •  
    
  • Tomb Raider

   Tomb Raider

   PC
   [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

   N/A
   •  
    
  • Call of Duty: Black Ops

   Call of Duty: Black Ops

   PC
   [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

   9.5
   •  
   •  
    
  • LIMBO

   LIMBO

   PC
   [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

   N/A
   •  
   •  
    
  • Prototype 2

   Prototype 2

   PC
   [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

   N/A