Once i was blind and now i can see
 
 
 
 • NBA 2K18

  NBA 2K18

  PS4
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  9
  •  
  •  
  •  
   
 • Rayman Legends

  Rayman Legends

  PS4
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  8.5
  •  
  •  
   
 • DOOM

  DOOM

  PS4
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  9
  •  
  •  
   
 • DmC: Devil May Cry

  DmC: Devil May Cry

  PS3
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  8.5
  •  
   
 • Max Payne 3

  Max Payne 3

  PS3
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  9
  •  
   
 • Hitman: Absolution

  Hitman: Absolution

  Xbox 360
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  8.5
  •  
   
 • Gears of War: Judgment

  Gears of War: Judgment

  Xbox 360
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  8
  •  
   
 • Killzone 3

  Killzone 3

  PS3
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  9
  •  
   
 • Heavy Rain

  Heavy Rain

  PS3
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  10
  •  
  •  
   
 • Army of Two: The Devil's Cartel

  Army of Two: The Devil's Cartel

  Xbox 360
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  7.5
  •