سلامت باشید
 
 
 
 • Halo: Reach

  Halo: Reach

  Xbox 360
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  10
  •  
  •  
  •  
  •  
   
 • Dante's Inferno

  Dante's Inferno

  Xbox 360
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  7
  •  
  •  
  •  
   
 • The Darkness

  The Darkness

  Xbox 360
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  10
  •  
  •  
  •  
  •  
   
 • Dishonored

  Dishonored

  Xbox 360
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  10
  •  
  •  
  •  
   
 • Syndicate

  Syndicate

  Xbox 360
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  6
  •  
  •  
  •  
   
 • Max Payne 3

  Max Payne 3

  Xbox 360
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  9
  •  
  •  
  •  
   
 • Max Payne

  Max Payne

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  10
  •  
  •  
  •  
  •  
   
 • Crysis 3

  Crysis 3

  Xbox 360
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  10
  •  
  •  
  •  
   
 • Dragon Age: Origins

  Dragon Age: Origins

  Xbox 360
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  9.5
  •  
  •  
  •  
   
 • Dragon Age II

  Dragon Age II

  Xbox 360
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  1.5
  •  
  •