از همه سبکی خوشم میاد.کارتونی،شوتر،ورزشی و... ولی خودمو ی ریسینگ باز سفت و سخت میدونم
 
 
 
 • Gears of War 3

  Gears of War 3

  Xbox 360
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  10
  •  
  •  
   
 • Call of Duty: Modern Warfare 2

  Call of Duty: Modern Warfare 2

  Xbox 360
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  10
  •  
  •  
   
 • Call of Duty: Ghosts

  Call of Duty: Ghosts

  Xbox 360
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  10
  •  
  •  
   
 • Call of Duty: Modern Warfare 3

  Call of Duty: Modern Warfare 3

  Xbox 360
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  10
  •  
  •  
   
 • Call of Duty: Black Ops II

  Call of Duty: Black Ops II

  Xbox 360
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  N/A
  •  
  •  
   
 • Call of Duty: Black Ops

  Call of Duty: Black Ops

  Xbox 360
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  9
  •  
  •  
   
 • FIFA 16

  FIFA 16

  Xbox 360
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  9
  •  
  •  
  •  
   
 • FIFA 17

  FIFA 17

  Xbox 360
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  9
  •  
  •  
  •  
   
 • Call of Duty: Advanced Warfare

  Call of Duty: Advanced Warfare

  Xbox 360
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  10
  •  
  •  
  •  
   
 • Watch Dogs

  Watch Dogs

  Xbox 360
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  10