(Racist هنوز مطلبی برای این بخش ننوشته است!)
 
 
 
 • Battlefield: Bad Company 2

  Battlefield: Bad Company 2

  Xbox 360
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  8.5
  •  
  •  
  •  
   
 • Call of Duty 4: Modern Warfare

  Call of Duty 4: Modern Warfare

  Xbox 360
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  8
  •  
  •  
   
 • Call of Duty: Modern Warfare 3

  Call of Duty: Modern Warfare 3

  Xbox 360
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  7.5
  •  
  •  
  •  
   
 • Call of Duty: Modern Warfare 2

  Call of Duty: Modern Warfare 2

  Xbox 360
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  9
  •  
  •  
  •  
   
 • Call of Duty: Black Ops

  Call of Duty: Black Ops

  Xbox 360
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  8
  •  
  •  
   
 • Battlefield 4

  Battlefield 4

  Xbox 360
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  8.5
  •  
  •  
  •