گلوم گرفته نمی تونم فریاد برهانم
 
 
 
 • Homefront: The Revolution

  Homefront: The Revolution

  XBOX1
  این بازی شاهکاره. تمام اجزاش انقلاب رو به خوبی نشون میده این که این شخصیتاش خیلی مثل همن ایراد نیست که این یارو دروغگوئه فروتنی تو نقدش میگه ایراده. این یعنی انقلابشون یک دسته. هم مثل همن یا این که میاد میگه بازی یهو پرت میشه بیرون. خب باید پرت بشه بیرون، این یعنی این که یه انقلاب سختی های زیادی جلوی روی خودش چی از این بازی بگم؟ شاهکاره شاهکار

  9.5
    
  • Uncharted 4: A Thief's End

   Uncharted 4: A Thief's End

   PS4
   یه چند ساعتی رفتم کلوپ محل بازیش کردم همون طور که گفتم، بازی اولش من رو در خودش مستغرق کرد. ولی نه! بعدش مزخرف شد! بازی فرم نداره. خوشم نمیاد ازش. یارو شخصیتش از این جادو و قدرتا نداره. خیلی مصتظعفه تیپشم خوب نیست. لباسش از اون گلی من گلیا نیست ولی خب تحمل آوردم. بازی حال گیره. یه ماشین نمیده بهت بری قام قام کنی تو خیابون. اصلاً خیابونم نداره. مرتیکه الدنگ با اون زن الدنگ تر از خودش. دیگه زیادی گل می گفتن و می خندیدن. اون قسمتشم که با یارو بازیه روباهه بازی می کردن فقط یه کم خوب بود در

   8
   •  
   •  
   •  
    
  • God Of War

   God Of War

   PS4
   همینمون کم بود که داعش هم بریزه وسط بازی هامون:| یارو هیکل داره عین گاو، ریش می ذاره عین داعش، نعره می کشه عین خر ولی از اون خطای قرمز و گوگولی روی بدنش خوشم اومد. می خرمش

   N/A