شانه هایت مجابم می کنند...
 
 
 
 • Forza Horizon 3

  Forza Horizon 3

  XBOX1
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  10
  •  
  •  
  •  
  •  
   
 • Forza Motorsport 5

  Forza Motorsport 5

  XBOX1
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  8.5
  •  
  •  
  •  
   
 • Forza Motorsport 4

  Forza Motorsport 4

  Xbox 360
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  10
  •  
  •  
  •  
   
 • Alien: Isolation

  Alien: Isolation

  PS4
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  9.5
  •  
  •  
  •  
   
 • Life is Strange

  Life is Strange

  XBOX1
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  9
  •  
  •  
  •  
   
 • Project CARS

  Project CARS

  XBOX1
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  7.5
  •  
  •  
   
 • The Vanishing of Ethan Carter

  The Vanishing of Ethan Carter

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  8.5
  •  
  •  
  •  
   
 • Forza Motorsport 6

  Forza Motorsport 6

  XBOX1
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  9.5
  •  
  •  
  •  
   
 • SOMA

  SOMA

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  8.5
  •  
  •  
  •  
   
 • Rise of the Tomb Raider

  Rise of the Tomb Raider

  XBOX1
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  9.5
  •  
  •  
  •